Kastrujemy Bezdomność

Hodowcy organizacji członkowskich Polskiego Porozumienia Kynologicznego.

Polskie  Porozumienie Kynologiczne przystąpiło  do programuu "Kastrujemy Bezdomność"- szczegóły programu w na stronie Kastrujemy Bezdomność.

By przystąpić do programu trzeba wysłać email do biura swojej macierzystej organizacji: SWKIPR, CANIS e CATUS, SHPRiK.

Składka miesięczna 20 zł lub roczna 240zł.

Co poza satysfakcją?

Każdy uczestnik zostanie wymieniony na stronach www.

Lepsze pozycjonowanie hodowli z aplikacji ZDROWE RASOWE

Bezpłatny udział w szkoleniach z tego zakresu.

Możliwość posługiwania się logiem Kastrujemy Bezdomność.

NAJWAŻNIEJSZE - TO DZIĘKI WAM mamy realną szansę zmniejszać a w przyszłości wyeliminować Bezdomność psów i kotów w Polsce.

Wpłaty na konto organizacji w tytule Kastrujemy Bezdomność - skł. uzupełniająca.

Pokażmy że mamy serducha i wielką moc.

Prezes
Piotr Kłosiński