Aktualna lista osób przeprowadzających przeglądy hodowlane, przeglądy miotów oraz NIEZAPOWIEDZIANE kontrole hodowli.

Są to sędziowie, asystenci oraz osoby uprawnione przez zarząd Polskie Porozumienie Kynologiczne 
 Asystenci kynologiczni i osoby uprawnione.
Sędziowie kynologiczni