Aktualna lista osób przeprowadzających przeglądy hodowlane, przeglądy miotów oraz NIEZAPOWIEDZIANE kontrole hodowli.

Są to sędziowie, asystenci oraz osoby uprawnione przez zarząd Polskie Porozumienie Kynologiczne 
 Asystenci kynologiczni i osoby uprawnione.
Tomasz Kliszewski
Angelika Słomian 
Natalia Łazik 
Katarzyna Grzybowska 
Daria Wyrostkiewicz 
Wojciech Krężel 
Waldemar Bielarczyk
Marcin Kłosowski 
Grzegorz Mieszczanin 
Piotr Cegielski
 
Sędziowie kynologiczni
Piotr Kłosiński 
Ewa Pietralik 
Dominika Kłosińska 
Marzena Marciniak
Agnieszka Bielarczyk 
Magda Kubicz 
Sylwia Bielarczyk 
Katarzyna Witkowska 
Kinga Bielarczyk 
Marzena Błaszczyk 
Adrian Kłosiński 
Tomasz Pryk