Członkowie
Zuzanna Kłosowska
Martyna Szałkiewicz
Marta Jażdżewska

Kontakt: rdim@ppl.org.pl