Przewodnicząca Sekcji małych ras

Sędzie kynologiczny gr 5,2,1 WKU

- panel edukacyjny, sprawy organizacyjne, pomoc merytoryczna

 Katarzyna Witkowska

 

Z-ca Przewodniczacej , asystent sędziego

- panel nedukacyjny, pomoc merytoryczna

Katarzyna Grzybowska

 

Z-ca Przewodniczącej , sekretarz

-sprawy organizacyjne, panel edukacyjny, rankingi

Katarzyna Więckiewicz