Wielkie Skrzydła - dobroci , empatii, rzetelności - Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk

Kapituła szczególnego wyróżnienia PPK " Wielkie Skrzydła"- dobroci , empatii, rzetelności " wyróżniła Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka - za zaangażowanie społeczne i wsparcie lokalnych organizacji w tym Canis& Catus.

GRATULUJEMY.